Trang chủ » Dược điển, Dược thư » Giới thiệu »

Giới thiệu

BAN HÀNH “DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ LẦN THỨ 2”

Năm 2017, Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ hai chính thức được xuất bản và ban hành theo quyết định số 5539/QĐ-BYT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dược thư là tài liệu chính thức của Bộ Y […]

Hội đồng Dược thư Quốc gia

Bài viết về hội đồng Dược thư Quốc gia

Hội đồng Dược điển Việt Nam

Bài viết về Hội đồng Dược điển Việt Nam

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành Trung tâm

Giới thiệu chung

Giới thiệu về Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt nam