Tagged: מאמר דיני עבודה

תמונה של הילה

התניית תשלומים המגיעים לעובד בחתימה על מסמך וויתור

מאת: הילה פורת, עו"ד* איילת עבדה כמזכירה בחברה פרטית במשך כ-3 שנים. בעקבות קשיים אליהם נקלעה החברה, הוחלט לפטר את איילת. כאשר הגיעה איילת לפגישה עם מעסיקה, בה סוכם כי תקבל את הכספים המגיעים...

תמונה של הילה

העדפת בן משפחה

מאת: הילה פורת, עו"ד* שרית ניסתה להתקבל לעבודה בחברת בטוח והתרשמותה מהראיון שעברה היתה כי היא בהחלט מתאימה לעבודתה. לאחר כשבועיים, התברר לה כי מנהל החברה קיבל את אשת בנו לתפקיד, ומהכרות עמה יודעת...

מאמר לפורטל

העסקת בני נוער

*אורית זלצר מי מאיתנו לא נתקל בשאלות לגבי העסקת בני נוער, בעיקר בחופשת הקיץ? מה החוקים, אילו זכויות מגיעות להם, כמה משלמים, אלו אישורים צריך להביא ?  כל זאת ועוד נדון במאמר הבא. 1.     ...

הילה פורת

זכאות לדמי אבטלה בחופשה ללא תשלום

מאת: הילה פורת, עו"ד עבודתה של עזיזה כעובדת ניקיון בעירייה הופסקה לתקופה של חודשיים ע"י העירייה, ולאחר מכן חודשה. תביעתה לדמי אבטלה בגין חודשיים אלו נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי. עבודתם של מיכאל ומשה...

הילה פורת

רציפות בין שתי תקופות העסקה

מאת: הילה פורת, עו"ד* ענת, אשת שיווק, פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה לחזור לעבודה....

הילה פורת

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

מאת: הילה פורת, עו"ד*   המאמר סוקר את ההגבלות החלות על פיטורים עקב שירות מילואים של עובד, ואת הדרך בא ניתן לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים. בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:...

הילה פורת

זכותו של עובד לתשלום שכר עבודה וחובתו להתייצב לעבודה בתקופת מצב ביטחוני מיוחד

מאת: הילה פורת, עו"ד* משחר הקמתה של מדינת ישראל המצב הביטחוני בה איננו יציב. המעבר ממצב שיגרה למצב בו חבל ארץ שלם משותק ונתון למתקפה הינו דבר שכיח. בקיץ 2006 שהו תושבי הצפון בתוך...

הילה פורת

הגבלת פיטורים במצב חירום

מאת: הילה פורת, עו"ד* בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן-החוק): 1.    המקרים בהם חלה הגבלת פיטורים 1.1 בשל היעדרות מהעבודה עקב מצב החירום חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל היעדרותו...

הילה פורת

וותק לעניין תשלום דמי הבראה

מאת: הילה פורת, עו"ד*   חופשת לידה   סעיף 6(ה) לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, קובע מפורשות כי "לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י...