Fastighets­ägare och bostadsrätts­föreningar

Fastighets­ägare och bostadsrätts­föreningar

Framtidssäkra fastigheter oavsett teknik

Bredband, tv och play samt telefoni är viktiga tjänster i ett hushåll och en förutsättning för nöjda boende. En anslutning till vårt nät ger fastighetsägare och bostadsrättsföreningar en högkvalitativ och trygg bredbandsleverans till alla boende.

Det finns även ett stort utbud av prisvärda kommunikations- och underhållningstjänster. Ett antal utnämningar visar att våra satsningar ger resultat.

Bli fastighetsägarkund

Kan vi hjälpa till?

Vill du göra en felanmälan eller kontakta din lokala Com Hem-representant? Behöver du blanketter eller broschyrer? Här får du kontaktinformation och svar på frågor.

En nöjd flicka ser på tv

Våra tjänster

Bredband och tv är viktiga tjänster i ett hushåll och en förutsättning för nöjda boende. Eftersom vi är ledande på både bredband och tv kan ni känna er trygga med att få riktigt bra och stabila tjänster.

Fiber till alla våra kunder

Oavsett vilken teknik som fastigheten är ansluten med, kan de boende vara säkra på att få tillgång till höga hastigheter och snabbt WiFi.

Com Hem Smart

Med Com Hem Smart får de boende en användarvänlig app där de har fullständig kontroll över alla delar i sitt boende. Fastighetsägare kan få en ökad digital kontroll över fastigheten och hålla nere kostnader för administration och underhåll.

Till Com Hem Smart

Kommersiella fastigheter

Vi ger både fastighetsägare och hyresgäster bästa tänkbara bredbandsleverans även när det gäller kommersiella fastigheter som kontor, affärslokaler, köpcentra och liknande.

Registrera er kontaktperson

Det är viktigt för oss att kunna få tag på den person som representerar fastigheten. Anmäl rätt person här!

Fastighetsägarkunder berättar