Trang chủ » Tin tức - Hoạt động » Đào tạo »

Đào tạo

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tổ chức thành công lớp đào tạo về mỹ phẩm

Trong tháng 6/2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức thành công lớp đào tạo với nội dung “Phát hiện và định lượng một số chất bảo quản nhóm Paraben, nhóm Methylisothiazolinon (MCT và MIT) bị cấm hoặc có giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC” Lớp học đã […]

Thông báo lớp học về Mỹ phẩm

Kính gửi:  Các Trung tâm Kiểm nghiệm                 Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Mỹ phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo từ […]

Thông báo tổ chức đào tạo Hiệu chuẩn thiết bị phân tích/kiểm nghiệm

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013   THÔNG BÁO Kính gửi:    TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ                     CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH […]

Thông báo tổ chức khóa đào tạo Đánh giá Tương đương sinh học

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2013   THÔNG BÁO Kính gửi: CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM   Viện Kiểm nghiệm […]

Thông báo lớp học: Phát hiện một số dược liệu hay bị nhầm lẫn, giả mạo và không đạt chất lượng

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi:         Các Trung tâm Kiểm nghiệm        Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn […]

Thông báo lần 2: Chương trình đào tạo của Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW Số: 401/VKNTTW-KHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————      Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013     THÔNG BÁO LẦN 2 (Chương trình đào tạo của Hội đồng Dược điển Hoa Kỳ)   Kính […]

Thông báo: V/v tổ chức Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2013

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW   Số:  349      /VKNTTW-KHĐT V/v: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————        Hà Nội,  ngày  16  tháng  4  năm  2013   Kính gửi:  TRUNG TÂM KIỂM […]

Thông báo lớp học: Đánh giá và thẩm định phương pháp phân tích & Phát triển và thẩm định phương pháp thử độ hòa tan

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi:         Các Trung tâm Kiểm nghiệm Các Doanh nghiệp Dược Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới […]

Tập huấn “ Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học”

Trong xu thế hội nhập với thế giới và sự phát triển như vũ bão hiện nay của khoa học công nghệ nói chung và của ngành y – dược nói riêng, tại Việt Nam ngày càng có nhiều các sản phẩm thuốc mới (bao gồm: thuốc tân dược, vaccin, thuốc y học cổ truyền, […]