Trang chủ » Thông tin » Nghiên cứu khoa học »

Nghiên cứu khoa học

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BIÊN SOẠN DƯỢC THƯ QUỐC GIA VN DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2014, tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Hội đồng Dược thư quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác biên soạn Dược thư quốc gia VN dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ hai (gọi tắt là DTCS 2). GS.TS. Lê […]