Xikombelo xa xitifiketi xa mucato (mucato wa xilungu)

Xihlambanyo na ku tsarisa vukati bya vaaki, vukati bya xintu na ku tekana ka vaaki swi lawuriwa hi Ndzawulo ya Timhaka ta Xikaya. Vukati bya vaaki byi lawuriwa hi Nawu wa Vukati (Nawu wa Nomboro ya 25 wa 1961). Naswona Afrika-Dzonga ri amukela vukati bya xintu hi ku tirhisa Nawu wa ku Amukela Vukati bya Xintu, lowu wu sunguleke ku tirha hi Hukuri 2000. Ku tekana ka vaaki, loku ku nga ngheniwaka eka kona hi vanhu va rimbewu rin’we, ka amukeriwa hi ku landza Nawu wa Vukati bya Vaaki (2006).

U fanele ku tsarisa vukati bya xintu exikarhi ka tinhweti tinharhu ka siku ra nkhuvo kumbe u endla leswaku swi va enawini. Nhlamuselo ya vukati bya xintu hi yin’wana leyi ku “kaneriwaka, ku tlangeriwaka kumbe yi hetisiwaka hi ku ya hi man’wana ya maendlelo ya nawu wa xintu xa ndhavuko wa Vantima leswi swi nga kona eAfrika-Dzonga”.

U ta kuma setifikheti ya vukati ku tiyisisa vukati bya wena. U nga ha kota ku endla xikombelo xa khopi ya setifikheti ya vukati bya wena loko ku ri ku u tekiwile eAfrika-Dzonga naswona vukati bya wena byi tsarisiwile. Setifikheti ya vukati yi tirha tanihi vumbhoni bya leswaku vukati bya wena byi tsarisiwile naswona i bya ntiyiso.

Kuma swo tala mayelana na vukati lebyi byi aleriwaka na vukati byo kala ntikelo eka ku tekana kumbe u tihlanganisa na Ndzawulo ya Timhaka ta Xikaya.