首页 » 联系我们

联系我们

联系我们

 

企业QQ:1254811893

20160331140602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

这是本队最重要的与客户沟通的联系方式,需要靠这个互传文件,报价也靠这个传递。今年起都是上午8点到晚上10点在线。

微信号:hodeng
20160331134641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客服鑫儿

负责装修报价,QQ咨询各种装修事宜

 

工程部 樊凯

QQ:823493003

微信:hasqwx

移动电话:15366615852

负责工地巡检,工人调度,工地各种事宜处理。有问题均可以跟他们联系!