March 14, 2018 by Vyaire™ Medical

URGENT RECALL NOTIFICATION

enFlow® Fluid Warming System
- Disposable Cartridges

Från och med 1 februari 2019, tar Timik över distributionen av Acutronic Medical Systems i Sverige.

Acutronic tillverkar marknadsledande produkter som nCPAP, barnrespiratorer och jetventilatorer.

March 14, 2018 by Vyaire™ Medical

URGENT RECALL NOTIFICATION

enFlow® Fluid Warming System
- Disposable Cartridges

Timik är exklusiv distributör i Sverige för Vyaire Medical produktområdet Operative Care and Airway Management
Från och med 1 februari 2019, tar Timik över distributionen av Acutronic Medical Systems i Sverige.

March 14, 2018 by Vyaire™ Medical

URGENT RECALL NOTIFICATION

enFlow® Fluid Warming System
- Disposable Cartridges

Timik är exklusiv distributör i Sverige för Vyaire Medical
produktområdet Operative Care and Airway Management
previous arrow
next arrow
Slider

Timik

Om oss

Timik AB är en del av Timik Group AB.  Ett nordiskt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på medicin tekniska produkter och utrustning för behandling och diagnostisering av kroniska sjukdomar, liksom avancerad utrustning inom idrottsmedicin, fitness och rehabilitering. Vi strävar efter att göra de senaste framstegen inom medicinsk teknik tillgänglig och överkomliga för människor vars vardag påverkas av allvarliga medicinska tillstånd. Timik Group har huvudkontor i Sverige och har lokala säljkontor i Norge, Finland och Danmark. Vi är experter på att leta reda på innovativ behandlingsteknik på global nivå som sedan kan distribueras till våra kunder i Norden. >>>

Möt teamet

Vårt team består av positiva och engagerade medarbetare som tillsammans med er arbetar hårt för att underlätta det dagliga arbetet. Möt vårt stolta och erfarna team här. >>> 

Fokusområden

Timik fokuserar bl a på diagnostisk och behandling för en mängd specifika områden. Timik distribuerar medicinska innovationer som ger nya möjligheter för effektiv lindring och förbättrad livskvalitet:

Prehospital sjukvård

Sjukdomsutbrott och multiresistenta bakterier är en av de mest akuta utmaningarna inom global hälsa idag. Vi tillhandahåller ny och innovativ medicinsk transportutrustning och isoleringsvård för smittade patienter. Transportsystemet för isoleringsvård av en patient, erbjuder en säkrare metod när det gäller att transportera smittbärande patienter eller patienter som behöver skydd från en miljö där smittorisk kan förekomma, utan att detta hindrar eller har en negativ inverkan på behandlingen.

Läs mer

Intensivvård

Patienter som behöver intensivvård tillhör en av de mest sårbara patientgrupperna, såsom prematura spädbarn med en kroppsvikt under 500 gram. Patientvården som ges vid en akutavdelning och intensivvårdsavdelning har visat sig ha en betydande inverkan när det gäller att behandla organsvikt och minska mortalitet. ​Intensivvårdspatienter har behov av avancerad läkarexpertis liksom avancerad behandling och vård. Timiks produktportfölj innehåller ett brett produktsortiment av ventilatorer för intensivvård, högfrekventa ventilatorer och transporterbara ventilatorer.

Läs mer

Anestesi

Vi erbjuder en omfattande produktportfölj av högkvalitativa enheter för anestesivård. Våra produkter erbjuder en mångfald tillval för att säkerställa och upprätthålla god funktion av patienters andningsvägar samt tillhandahåller kostnadseffektiv, smärtfri och högkvalitativ anestesivård.

Läs mer

Andningsvård

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av branschledande teknologi för andningsvård för att erbjuda patienter med andningssjukdomar behandling och hjälp att hantera deras olika problem och utmaningar. Vi levererar högkvalitativa och kliniskt beprövade medicintekniska produkter för att hjälpa läkare att förbättra patientutfall samt tillhandahålla säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

Läs mer

Neonatalvård

Andningsproblem är en av de vanligaste komplikationerna hos neonatala patienter. Vi erbjuder de bästa lösningarna när det gäller icke-invasiv behandling, övervakning och produkter som stödjer individualiserad utvecklande vård, som förbättrar livskvaliteten för spädbarn med andningsproblematik och för deras familjer.

Läs mer

Patientövervakning
Timik Group erbjuder ett brett sortiment av medicinteknisk utrustning för patientövervakning inom akut- och intensivvård, hjärtvård och perinatalvård. Vårt breda och varierade sortiment av produkter och tillbehör är kompatibelt med många populära varumärkesprodukter samt utformade med fokus på kvalitet, bekvämlighet och enkel användning. .

Läs mer

Hygien och desinfektion

Alla sjukhus står inför utmaningar gällande förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) anser att multiresistenta bakterier utgör ett av mänsklighetens värsta hot. Timik Group delar denna uppfattning och erbjuder unik utrustning och unika produktlösningar för desinfektion för att förebygga spridning av sjukhusinfektioner och infektionssjukdomar.

Läs mer

Forskning om hälsa

Vi erbjuder teknologi för forskning om hälsa; från pilotstudier till befolkningsstudier. Vi följer och utvärderar kontinuerligt marknadsutvecklingen gällande den typ av teknologi och utformning som tillhandahåller en hög nivå av komfort och terapeutiska fördelar för våra slutanvändare. Vi erbjuder det allra senaste inom kroppsburen medicinsk teknologi.

Läs mer

Hälsa

Vi tillhandahåller konsumenthälsoprodukter med bevisad effekt inom områden som migrän, lunghälsa, sportprestation och förbättrad sömn. Via vår expertis inom medicinteknisk utrustning väljer vi noggrant ut de bästa konsumenthälsoprodukterna inom relevanta områden.

Läs mer

Hemsjukvård (sömn och hemventilator)

Vi tillhandahåller systemlösningar för diagnostik och behandling, av högsta möjliga kvalitet, inom marknadssegmentet sömn- och andningsutrustning. Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) är en grupp olika andningsproblem som kännetecknas av störningar i andningsmönster (andningspauser) eller mängd ventilation under sömn. Obstruktiv sömnapné hör till de vanligaste sömnrelaterade andningsstörningarna. Sömnapné innebär en ökad risk för hypertoni (högt blodtryck), liksom hjärtsjukdom, depression och sömnrelaterade olyckor. Med vårt sortiment av ventilatorer och produkter för sömnrelaterade problem, har vi som målsättning att erbjuda högsta kvalitet och komfort till patienter som står inför dessa utmaningar. 

Läs mer

Rehabilitering

Som ett medicintekniskt företag är vårt mål att förbättra människors livskvalitet när det gäller olika hälsoutmaningar och hjälpa till att uppnå bästa rehabilitering och återhämtning. Vi erbjuder medicinteknisk utrustning som underlättar rehabiliteringsprocessen för både patient och fysioterapeut och som gör den både effektfull, tidseffektiv och rolig. Vårt expertisområde är främst neurologisk och ortopedisk rehabilitering, med inriktning på både övre och nedre delen av kroppen, gångrehabilitering samt förbättrad hand- och armfunktion. Vårt mål är att tillhandahålla total vårdkontinuitet. Vår kundmålgrupp är läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Läs mer

Vill du arbeta med oss?

Presentera en ny produkt?
Om du är en medicinteknisk producent med en ny produkt/innovation inom våra
fokusområden , och vill distribuera den i Norden, kontakta oss här. >>>

Medicinsk profession
Om du är intresserad av att bli vår klient, kontakta oss och vi kommer att ge dig
mer information. >>>

Karriär
Vill du gå med i vårat team, som är en av de mest dynamiska och innovativa
sjukvård/ MedTechdistributörerna i Norden? Kontakta oss! >>>

Våra partners

Vi är stolta över våra partners som vi företräder i Norden. Våra partners är alla kända MedTechproducenter som ser till att marknaden förses med de senaste sjukvårdsprodukterna som förbättrar patientens livskvalitet.