Bản chuyển ngữ Sắc Chỉ Của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI Bổ Nhiệm ĐC Antôn Vũ Huy Chương Làm Giám Mục Giáo Phận Đalạt

 

BÊNÊĐITÔ, GIÁM MỤC, TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ THIÊN CHÚA, gửi lời chào chúc và Phép lành Tòa thánh đến Hiền đệ Đáng kính

ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG,

cho đến nay đang làm Giám mục Hưng Hóa, được thuyên chuyển đến Giáo phận Đà Lạt.

Sau khi cộng đồng Giáo phận Đà Lạt vắng bóng chủ chăn, do Hiền đệ Đáng kính Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được thuyên chuyển đến Tòa Hà Nội, nhờ ơn Chúa nhân từ trợ giúp, Tôi hằng quan tâm đặt một người kế vị phù hợp với Giáo phận.

Hiền đệ Đáng kính, quả thực Hiền đệ là người đã nhiều năm lãnh đạo cách tốt đẹp Giáo phận Hưng Hóa, cũng như đã khôn ngoan chu toàn các nhiệm vụ giám mục, và được coi là người trổi vượt về các nhân đức nhân bản và tư tế, Tôi thấy Hiền đệ là người thích hợp để tin tưởng ủy thác cho Hiền đệ đảm nhận chức vụ này.

Vậy, sau khi tiếp nhận ý kiến của Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, Tôi dùng quyền Tông tòa tháo gỡ dây ràng buộc Hiền đệ với Tòa Hưng Hóa, và tin tưởng đặt Hiền đệ làm Giám mục Giáo phận Đà Lạt, với những quyền lợi và nghĩa vụ chiếu theo giáo luật có liên hệ với chức vụ này. Hiền đệ sẽ lo phổ biến Tông thư này của tôi cho hàng giáo sĩ và giáo dân trong Giáo phận của Hiền đệ. Tôi khuyên tất cả những người này hãy luôn tỏ lòng kính trọng, vâng phục, cộng tác và yêu mến Hiền đệ.

Sau cùng, Hiền đệ đáng kính, Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần dùng sức mạnh của Người mà soi sáng và nâng đỡ Hiền đệ. Về phần Hiền đệ, được tình yêu Chúa nung nấu, Hiền đệ hãy lấy lòng bác ái chân thành mà chăn dắt đàn chiên được trao phó cho Hiền đệ, quan tâm tới lời khuyên sau đây của Vị Tiến sĩ thành Hippon : “Chúng ta đã nghe biết là phài yêu điều gì và yêu nhiều như thế nào : hoàn toàn hướng về điều gì, thì cũng để hết tâm trí vào điều đó” (Thánh Augustinô, De moribus Ecclesiae, I, VIII, 13)

Ban hành tại Rôma, cạnh Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 01 tháng 3 năm 2011, năm thứ 6 triều Giáo hoàng của Tôi.

BÊNÊĐITÔ XVI, GIÁO HOÀNG

Về Trang Mục Lục