Δημιουργήστε ένα Live USB

Δημιουργήστε ένα Live USB

What NOT To Do Some USB Writing utilities alter the labels of the partitions included in the ISO image. Αυτό προκαλεί μια αποτυχημένη εκκίνηση. Υπάρχουν διαδικασίες επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, αλλά αυτό είναι πέραν του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται το παρόν άρθρο. Για καλύτερα αποτελέσματα, it is recommended that you...

Pin It on Pinterest