Δημιουργήστε ένα Live USB

Δημιουργήστε ένα Live USB

What NOT To Do Some USB Writing utilities alter the labels of the partitions included in the ISO image. Αυτό προκαλεί μια αποτυχημένη εκκίνηση. Υπάρχουν διαδικασίες επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, αλλά αυτό είναι πέραν του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται το παρόν άρθρο. Για καλύτερα αποτελέσματα, it is recommended that you...

HOWTO forum post editor

Antergos forum is working with: nodebb and the editor offers all you need to insert media and format to get a clear picture. It may is unclear on first try to post, but you will get in to it very fast! CLICK on the picture to size up! Markdown is also supported...
How to use the Wiki?

How to use the Wiki?

Write down like it comes to your mind then format to make it better readable! Make an announcement: if you create a new entry here: new-wiki-entry-announcements (επισκέφτηκε 287 φορές, 1 visits...

ΠΩΣ ΝΑ: Επιλέξτε καθρέφτες σας πριν την εγκατάσταση antergos

Choosing your Mirrors Is your installment of Antergos taking a REALLY long time or failing to download packages? Ίσως λίστα καθρέφτη σας πρέπει να αλλάξει. δόση σας μπορεί να είναι αργή, αν ο καθρέφτης antergos πήρε είναι από, λένε, half way across the world rather...

Blank Screen Upon Booting

To solve this, there are several things you can do: Add nomodeset to grub when booting up. Add quiet splash to grub when booting up. Add i915.modeset=1 to grub when booting up. Add acpi=off to grub when booting up. Add acpi_osi=Linux or acpi_osi=Windows to grub when...

Pin It on Pinterest