Evropa naléhavě potřebuje digitálně vzdělané občany. Česko je z hlediska digitálních dovedností na 21. místě z 28 členských států EU.


Změňme to!

Metodický kabinet digitálního vzdělávání je institut pro přímou podporu pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi.

 

Digitální gramotnost současných dětí a žáků zvýší jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce.

Škola, ve které se pedagogové sami přestávají učit, už není školou.

Metodický kabinet digitálního vzdělávání je členem evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition a její národní platformy České národní koalice pro digitální pracovní místa. DigiKoalice aktuálně sdružuje již 113 členů, mimo jiné nejvyšší státní orgány a instituce.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Digitální vzdělávání v Základní škole Stará Huť
Digitální vzdělávání v Mateřské škole Mělník Mlazice

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

20% dětí a žáků nemá základní digitální dovednosti.
Pouze 25% dětí či žáků učí pedagogové, kteří nemají problém s digitálními technologiemi.
Pouze 56% Evropanů ve věku 16-75 let ovládá základní digitální dovednosti.
Již 90% pracovních míst vyžaduje základní digitální dovednosti, avšak 37% pracovníků je nemá.

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Vznikla na návrh MŠMT. Reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Otevřené a dostupné vzdělávací zdroje, digitální gramotnost, informatické myšlení a digitální technologie ve školách – to jsou čtyři pilíře cesty k digitálně vzdělanému a úspěšnému Česku.

Naše cíle

Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky.
Kontinuální rozvoj digitálních kompetencí pedagogů mateřských a základních škol s cílem odstranit markantní rozdíl mezi vysokoškolskou (na soudobé trendy pomalu reagující) přípravou pedagogů a reálnou praxí ovlivněnou rychlým vývojem digitálních technologií
Rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti u současných dětí a žáků, neboť právě tyto schopnosti mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce.
Podnícení zájmu o digitální technologie jakožto zdroje poznání již u dětí v předškolním věku pomocí poutavých vzdělávacích projektů; vedení dětí a žáků ke kritickému myšlení při práci s takto získanými informacemi, k jejich třídění a následné interpretaci.

Naše činnost

Zřizování metodických kabinetů digitálního vzdělávání v mateřských a základních školách umožňujících:

  • seznamování pedagogů, dětí a žáků se soudobými trendy v digitálních technologiích
  • zdokonalování digitálních kompetencí pedagogů
  • sdílení vlastních zkušeností a námětů v práci s digitálními technologiemi s pedagogy z ostatních metodických kabinetů
  • rozvoj digitální gramotnost a informatického myšlení u dětí a žáků
  • šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání mez rodiči i laickou veřejností
Pořádání seminářů o soudobých trendech v digitálním vzdělávání v místech, kde ještě nebyl zřízen metodický kabinet digitálního vzdělávání, s cílem motivovat pedagogy k jeho založení také v jejich mateřské či základní škole
Popularizování aktivit evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition, jakožto i její národní platformy – Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)

METODICKÉ KABINETY DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled českých škol zapojených do projektu metodických center digitálního vzdělávání

(přístup ke všem Metodickým kabinetům získáte po přihlášení)

NEJNOVĚJŠÍ METODICKÉ KABINETY

METODICKÝ KABINET
STARÁ HUŤ, U Školy

Základní škola Stará Huť
RVP: Základní vzdělávání
mentoři: Mgr. Iva Chroumalová, Alžběta Bartůňková
starahut.uskoly@metodickykabinet.cz 
https://zakladni-skola-stara-hut.webnode.cz/

METODICKÝ KABINET
FRYŠTÁK, Komenského

Mateřská škola Fryšták
RVP: předškolní vzdělávání
fristak.komenskeho@metodickykabinet.cz
https://www.msfrystak.cz

METODICKÝ KABINET
TUČAPY (okres Vyškov)

Základní a Mateřská škola Tučapy
RVP: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání
tucapy@metodickykabinet.cz
www.zsmstucapy.cz

METODICKÝ KABINET
OSTRAVA, Jana Maluchy

Mateřská škola Sedmikráska a Pampeliška
RVP: Předškolní vzdělávání
mentor: Šárka Ostrá
starahut.uskoly@metodickykabinet.cz 
http://sedmikraskaapampeliska.cz

METODICKÝ KABINET
JABLONEC NAD NISOU, Pasířská

Mateřská škola Pastelka
RVP: Předškolní vzdělávání
mentor: Ivana Novotná
jablonec.pasirska@metodickykabinet.cz 
https://www.materska-skola.com/pasirska/

METODICKÝ KABINET
RADOMYŠL, Školní

Mateřská škola Radomyšl
RVP: předškolní vzdělávání
mentor: Bc. Renata Škodová
radomysl.skolni@metodickykabinet.cz
http://www.radomysl.net

METODICKÝ KABINET
BYSTŘICE N. P., Okružní

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK
RVP: předškolní vzdělávání
bystricenp.okruzni@metodickykabinet.cz
www.skolka-bystricenp.cz

METODICKÝ KABINET
DOLNÍ STUDÉNKY, Králec

Mateřská škola Králec
RVP: předškolní vzdělávání
dolnistudenky.kralec@metodickykabinet.cz
www.mskralec.cz

METODICKÝ KABINET
LIBEREC, Broumovská

Mateřská škola MOTÝLEK
RVP: předškolní vzdělávání
liberec.broumovska@metodickykabinet.cz
www.ms-motylek.eu

METODICKÝ KABINET
CHRAST U CHRUDIMI, Filcíkova

Mateřská škola Filcíkova
RVP: předškolní vzdělávání
chrast.filcikova@metodickykabinet.cz
www.materskaskolachrast.cz

METODICKÝ KABINET
OSTRAVA, A. Gavlase

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA
RVP: předškolní vzdělávání
ostrava.agavlase@metodickykabinet.cz
www.sedmikraskaapampeliska.cz

METODICKÝ KABINET
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Seifertova

Mateřská škola Seifertova
RVP: předškolní vzdělávání
valmez.seifertova@metodickykabinet.cz
www.msseifertova.cz

Kontakty

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Infolinka 8 – 16 hod. +420 583 035 135
E-mail: info@metodickykabinet.cz

Zastupujete mateřskou, základní nebo střední školu, popř. jiný vzdělávací subjekt?

PŘIDEJTE SE
Zřiďte i u Vás metodický kabinet digitálního vzdělávání.

PORAĎTE SE
Konzultujte s námi možnosti digitálního vzdělávání ve Vaší škole.

INSPIRUJTE SE
Objednejte si zdarma seminář o nejnovějších trendech v digitálním vzdělávání.

SDÍLEJTE, INSPIRUJTE OSTATNÍ
Podělte se s ostatními, jak to u Vás chodí.

Kontaktní formulář

6 + 1 =