• خانواده، بی سرپرست است
  • نقش آفرینی سیاسی زنان در انقلاب اسلامی
  • بیشترین آسیب‌های طرح افزایش سن ازدواج متوجه زن است/ جایگزین ازدواج رسمی چیست؛ روابط آزاد و نامشروع غربی؟
  • تعارض «برابری اشتغال» زنان با موضوع نفقه چگونه تبیین می‌شود/خانم ابتکار دنبال چه هدفی هستید؟
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"