• Drvoprerađivačka industrija
  • 22.11.2018. 16:30

Drvoprerađivačka preduzeća - što moraju ispuniti da im se isporuči sirovina

Vlada RS donijela Odluku o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije.

Foto: Pixabay/caouic
  • 58
  • 8
  • 0

Vlada Republike Srpske na posljednjoj sjednici donijela je Odluku o definisanju parametara za utvrđivanje strateških preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije registrovanih u Republici Srpskoj.

Parametri kojim se utvrđuju strateška preduzeća iz oblasti drvoprerađivačke industrije, su sljedeći: 

  • stepen finalizacije - minimum 1/3 učešća finalnih ili polufinalnih proizvoda u ukupnoj proizvodnji; 
  • broj zaposlenih - minimum 50, osim za prerađivače trupaca četinara; 
  • ukupan prihod - minimum 2 miliona KM, na godišnjem nivou; 
  • izmirene obaveze prema Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac po osnovu potpisanih ugovora; 
  • izmirene dospjele poreske obaveze i doprinosi.

Preduzeća koja zadovoljavaju parametre iz tačke ove odluke, stiču pravo na potpisivanje okvirnih petogodišnjih ugovora sa Javnim preduzećem šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, o isporuci sirovine sa zagarantovanim minimalnim količinama i dinamikom isporuke šumskih drvnih sortimenata.​​


Tagovi

Drvoprerađivačka industrija Drvoprerađivačka preduzeća Parametri Ugovori


Autorica

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi