1. Paieška
 2. Vaizdai
 3. Žemėlapiai
 4. YouTube
 5. Naujienos
 6. Gmail
 7. Diskas
 8. Kalendorius
 9. Daugiau
  1. Vertėjas
  2. Mobilusis
  3. Blogger
  4. Nuotraukos
  5. Dokumentai
  6. Dar daugiau »

Account Options

 1. Prisijungti

  KidControl - MaPaMap kid’s phone GPS watch tracker

  Yra skelbimų
  ·
  Siūlomas pirkimas programoje
  Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

  KidControl - MaPaMap making it easy to stay connected to your child wherever he is.
  Personal safety app for parental monitoring lets you know your children are safe, even when they’re far away! It’s FREE!

  Location via BlackBox is the Premium feature will record geodata when Internet is off.
  You can see children’s movement history even they have to disabled the Internet on phones.

  ★ Add your kids to your private account. Only you will see them on your map!
  ★ Browse your child’s location history for today and yesterday on your private map.
  ★ Receive automated alerts for child safety when your kids arrive home or school, or any places you set
  ★ In Premium version, enable Blackbox feature on child’s phone - you will know where your child were when Internet was off on his or her phone.
  ★ Send a loud signal to the child’s phone if they left the phone in a backpack or turn on silent mode and does not hear the call
  ★ Connect GPS Smart Baby Watch and enjoy better performance. The app supports Watch models: Wonlex Q50 - Q1000, Gw100 - Gw1000, Ew100, Ew200, D100, A16, AIBEILE, and many others!
  ★ Children often lose phones. Search with KidControl - MaPaMap locator for a lost or stolen phone!
  ★ Get alerts when the kid’s phone battery is low, so you can remind your child to charge the phone
  ★ Your child can use the SOS button to send an alert to help in case of emergency. Parents will receive loud notification and will see one on the map.
  ★ Navigate to your child location
  ★ Set up Dangerous zones to receive alerts when your children enter them. Make sure that the child does not visit dangerous places.
  ★ Kid Control - MaPaMap has intelligent battery consumption, so it only uses 1-7% of the battery during the day. Your child will always be in touch!

  Finding your kids

  KidControl - MaPaMap GPS tracker turns your child's phone into a tool for parental monitoring location and safety. Who knows, it might even improve your relationship with your kids!

  Our app is for child safety and parental control only. The app cannot be installed on the phone secretly, the use is available only with the explicit consent of the child. Personal data is stored in strict accordance with legislation and Private Policies.

  In order to work properly, app need a few permissions:
  Don't worry - when you create an account, we help you through this quick and easy process.
  Access to calls - used to make calls to GPS Smart Baby Watch
  Location access - to see your child on shared, private map. This setting allows us to show child’s location accurately and quickly
  Access to the camera and photo - to install the child's avatar

  To provide precise coordinates, the phone must have Location service enabled. Enabled Wi-Fi increases accuracy to 30-100 feet and works indoors. GPS location has accuracy of 30-150 feet, only outdoors.

  When GPS tracking and Wi-Fi location are turned off or not available, KidControl - MaPaMap family locator determines phone's location by LBS coordinates of GSM towers with 300-5000 feet accuracy.

  Some parents are worried that their child might delete the app. Based on our experience, it helps to explain to children why family app is useful and let them see when you are on your way home.

  If you need assistance with setting up the app or have questions/ suggestions, you can reach our tech support directly from the Help section in the app. Or email us at help@kid-control.com.

  ========
  Upgrade to Premium and get:

  Blackbox Flight recorder let you record route when Internet is not available
  You can hear what's going on around the GPS watch
  Unlimited number of Places (only 2 Places can be set in the free version)
  2 weeks of location history (instead of 2 days)
  There are no ads in Premium.
  „KidControl“ - „MaPaMap“, kad būtų lengva palaikyti ryšį su vaiku, kad ir kur jis būtų.
  Asmeninė saugos programa, skirta tėvų stebėjimui, leidžia jums žinoti, kad jūsų vaikai yra saugūs, net jei jie toli! Tai NEMOKAMAI!

  Vieta per „BlackBox“ yra „Premium“ funkcija, kurioje bus įrašyti geoduomenys, kai internetas yra išjungtas.
  Jūs galite pamatyti vaikų judėjimo istoriją, net jei jie turi išjungti internetą telefonuose.

  ★ Pridėkite savo vaikus prie privačios paskyros. Tik jūs pamatysite juos savo žemėlapyje!
  ★ Naršykite savo vaiko buvimo vietą šiandien ir vakar savo asmeniniame žemėlapyje.
  ★ Gauti automatinius įspėjimus apie vaiko saugumą, kai jūsų vaikai atvyksta į namus ar mokyklą, arba bet kokiose vietose
  ★ „Premium“ versijoje įjunkite „Blackbox“ funkciją vaiko telefone - žinosite, kur jūsų vaikas buvo, kai internetas buvo išjungtas jo telefone.
  ★ Nusiųskite garsų signalą į vaiko telefoną, jei jie paliko telefoną į kuprinę arba įjungė tylųjį režimą ir negirdi skambučio
  ★ Prijunkite „GPS Smart Baby Watch“ ir mėgaukitės geresniu našumu. Programa palaiko laikrodžių modelius: Wonlex Q50 - Q1000, Gw100 - Gw1000, Ew100, Ew200, D100, A16, AIBEILE ir daugelis kitų!
  ★ Vaikai dažnai praranda telefonus. Ieškoti su „KidControl“ - „MaPaMap“ paieška prarastam ar pavogtam telefonui!
  ★ Gaukite įspėjimus, kai vaiko telefono baterija yra maža, todėl galite priminti savo vaikui įkrauti telefoną
  ★ Jūsų vaikas gali naudoti SOS mygtuką, kad išsiųstų įspėjimą, kad padėtų avarijos atveju. Tėvai gaus garsų pranešimą ir matys vieną žemėlapyje.
  ★ Nueikite į savo vaiko vietą
  ★ Nustatykite pavojingas zonas, kad gautumėte įspėjimus, kai jūsų vaikai įves juos. Įsitikinkite, kad vaikas nenaudoja pavojingų vietų.
  ★ „Kid Control“ - „MaPaMap“ turi protingą baterijos suvartojimą, todėl per dieną naudoja tik 1-7% baterijos. Jūsų vaikas visada bus susisiekęs!

  Suraskite savo vaikus

  „KidControl“ - „MaPaMap“ GPS sekimo priemonė savo vaiko telefoną paverčia tėvų stebėjimo vietos ir saugos priemone. Kas žino, tai gali pagerinti jūsų santykius su vaikais!

  Mūsų programa skirta tik vaikų saugai ir tėvų kontrolei. Programa negali būti įdiegta paslaptyje, naudojimas yra prieinamas tik gavus aiškų vaiko sutikimą. Asmens duomenys saugomi griežtai laikantis teisės aktų ir privačios politikos.

  Kad veiktų tinkamai, programai reikia kelių leidimų:
  Nesijaudinkite - kurdami paskyrą, mes padedame jums atlikti šį greitą ir paprastą procesą.
  Prieiga prie skambučių - naudojama skambinti į „GPS Smart Baby Watch“
  Vietos prieiga - norėdami pamatyti savo vaiką bendrame privačiame žemėlapyje. Šis nustatymas leidžia tiksliai ir greitai parodyti vaiko vietą
  Prieiga prie fotoaparato ir nuotraukos - įdiegti vaiko avatarą

  Norėdami pateikti tikslią koordinates , telefonas turi būti įgalintas vietovės paslauga. Įjungtas „Wi-Fi“ padidina tikslumą iki 30-100 pėdų ir veikia patalpose. GPS vieta yra tiksliai 30-150 pėdų, tik lauke.

  Kai GPS sekimo ir „Wi-Fi“ vieta yra išjungta arba jos nėra, „KidControl“ - „MaPaMap“ šeimos lokatorius nustato telefono vietą pagal 300–2000 pėdų tikslumo GSM bokštų LBS koordinates.

  Kai kurie tėvai nerimauja, kad jų vaikas gali ištrinti programą. Remdamiesi savo patirtimi, tai padeda vaikams paaiškinti, kodėl šeimos programa yra naudinga ir leiskite jiems pamatyti, kada esate namo.

  Jei jums reikia pagalbos kuriant programą arba turite klausimų / pasiūlymų , galite pasiekti mūsų techninę pagalbą tiesiai iš programos pagalbos skyriaus. Arba rašykite mums adresu help@kid-control.com.

  ========
  Atnaujinkite į „Premium“ ir gaukite:
   
  „Blackbox“ Skrydžio registratorius leidžia įrašyti maršrutą, kai nėra interneto
  Jūs galite išgirsti, kas vyksta aplink GPS laikrodį
  Neribotas vietų skaičius (tik 2 vietos gali būti nustatytos nemokamai)
  2 savaitės vietos istorijos (vietoj 2 dienų)
  „Premium“ skelbimų nėra.
  Skaityti daugiau
  Sutraukti
  4,5
  Iš viso: 57 465
  5
  4
  3
  2
  1
  Įkeliama...

  Kas naujo

  Notifications for Dangerous Places.
  Displays phone status: silent / vibration.
  Calls and other new commands for GPS Smart Baby Watches.
  Skaityti daugiau
  Sutraukti

  Papildoma informacija

  Atnaujinta
  2019 m. balandžio 19 d.
  Dydis
  11M
  Įdiegimai
  1 000 000+
  Dabartinė versija
  4.0.6
  Būtina naudoti „Android“
  4.0.3 ir naujesnės versijos
  Turinio įvertinimas
  Produktai programoje
  2,49 USD–22,99 USD už elementą
  Siūlo
  KidControl Dev.
  Kūrėjas
  Saint-Petersburg, Zvenigorodskaya str. 22 191119
  ©2019 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
  Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.