Talus kasvatatakse Eesti tumedapealisi lambaid ja neile on omistatud tõukarja nimetus.

Aretuskarja tunnustus anti meie lammastele 2010.aasta kevadel. Iisaka talu lambakasvatajaid tunnistati 2010.aasta parimaks eesti tumedapealiste lammaste tõuaretajateks. Lambad olid selle üle väga uhked ja lubasid ka järgmistel aastatel sama hästi kasvada.

Praegu on põhikarjas ca 90 utte, võimalik on osta tõuuttesid ja -jäärasid. Talled sünnivad tavaliselt märtsikuu keskpaigas.

Oma tegevuses kasutame tihtipeale ka Eesti maaelu arengukava toetusmeetmeid.