ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @AnnaElmose ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @AnnaElmose ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. ಜೂನ್ 19
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. ಜೂನ್ 4

  Skal du købe bolig? Og er du usikker på købsprocessen med prisforhandling, forsikringsdækning, tilstandsrapporten, berigtigelse, refusionsopgørelse osv? Komplet Køberrådgivning tilbyder boligkøbere en samlet pakke,...

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. ಮೇ 8
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. ಮೇ 7
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಜನವರಿ 30
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಡಿಸೆಂ 30,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. ಡಿಸೆಂ 12,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. ನವೆಂ 21,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ನವೆಂ 3,2018

  Det bekymre mig, at mange unge mennesker lytter til Fie Laursen som i sin jagt på likes, anbefaler waterloading som sidste nye sundshedmirakel. Det er farligt og det virker ikke på den måde hun forklare. Selvom hun godt nok har lært om det på youtube.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. ನವೆಂ 3,2018

  Populær (?) blogger/forbillede for unge mennesker(?) reklamerer for at gå på “vandkur”. Og jeg kan sgu mærke, at det har jeg et problem med. Hun risikerer andres liv for likes. For selvom hun...

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. ಅಕ್ಟೋ 31,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. ಅಕ್ಟೋ 23,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಅಕ್ಟೋ 23,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಅಕ್ಟೋ 23,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಅಕ್ಟೋ 21,2018

  Det koster kun 7.500 kroner at opnå livslang CO2-balance ved at plante træer

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅಕ್ಟೋ 5,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಸೆಪ್ಟೆಂ 29,2018

  Innovativ jobsøgningsportal

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಆಗ 31,2018

  Skal du til at vælge hus- og ejerskifteforsikring?

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಆಗ 15,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಆಗ 14,2018
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·