První zasedání Čínsko-českého centra pro spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a Stezka

Publikováno:
2.8.2017
Autor:
odbor 01200

Jedná se především o platformu, která bude sloužit k výměně informací a monitoringu naplňování projektů česko-čínské spolupráce.


Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. srpna 2017 na žádost, týkající se prvního zasedání Čínsko-českého centra pro spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a Stezka


Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona informace následujícím sdělením.

Čínsko-české centrum pro spolupráci (dále jen „Centrum“) je zmíněno v „Memorandu o vzájemném porozumění o společné koordinaci a sledování realizace Plánu bilaterální spolupráce a projektů v rámci iniciativy Pásmo a Stezka mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Komisí pro národní rozvoj a reformu Čínské lidové republiky“ (dále jen „Memorandum“), které bylo podepsáno v květnu 2017 při oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana v Číně.

Podle tohoto Memoranda jde o orgán, který bude založen na čínské straně a bude působit v rámci Centra mezinárodní spolupráce Komise pro národní rozvoj a reformu Číny (ICC - NDRC).

V návrhu operačního mechanismu Centra je uvedeno, že vedoucími institucemi budou odbor pro rozvoj západního regionu NDRC a odbor zahraničně ekonomických politik II ministerstva. Ministerstvo a NDRC jsou podle uvedeného návrhu odpovědné především za výměnu informací o obchodních politikách, za koordinaci aktivit spojených s Plánem bilaterální spolupráce, za poskytování pokynů Centru a za dozor nad jeho hlavními záležitostmi. Konstatuje se však, že na české straně neexistuje instituce s odpovídajícími pravomocemi, která by byla zrcadlová vůči NDRC, a proto dala česká strana souhlas k realizaci každodenních běžných aktivit Centra Smíšené česko-čínské komoře vzájemné spolupráce (dále jen „Komora“) ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v ČLR, agenturou CzechTrade a agenturou CzechInvest. Komora však nemá souhlas, aby činila kroky, které jsou ve výlučné pravomoci ministerstva. Ministerstvo bude tedy poskytovat podporu pro vedení a naplňování iniciativy Pásmo a Stezka, napomáhat provádění Plánu bilaterální spolupráce mezi vládami ČR a ČLR a koordinovat realizaci jednotlivých česko-čínských projektů.

Centrum funguje v rámci ICC - NDRC v Číně, výkonem jeho působnosti jsou pověřeny 2 osoby. Centrum není právnickou osobou a nemá institucionalizovanou podobu, jedná se především o platformu, která bude sloužit k výměně informací a monitoringu naplňování projektů česko-čínské spolupráce.

Zasedání v Míčovně Pražského hradu organizovala Kancelář prezidenta republiky s Komorou ve spolupráci s ministerstvem, žádný pronájem nebyl hrazen.

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona v příloze kopii dokumentu Memorandum o spolupráci s anonymizovanými osobními údaji (podpisy) ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jana Birkeho a kopii dokumentu Memorandum o porozumění s anonymizovanými osobními údaji (podpisy) ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a zástupce Komise pro národní rozvoj a reformu Čínské lidové republiky.

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona v příloze datový soubor Seznam všech hostů, datový soubor Oficiální program zasedání, datový soubor Zápis z jednání, datový soubor Příloha 1, datový soubor Příloha 2 a datový soubor Plán bilaterální spolupráce.

Ministerstvo poskytlo žadatelce podle § 12 zákona metadata ve smyslu § 3 odst. 10 zákona, že datové soubory ministerstvo poskytuje v otevřeném strojově čitelném formátu docx a pdf, ve kterém byly soubory vytvořeny.