Ζωντανή USB μπότες Μόνο σε λειτουργία EFI

Καλά… υπάρχει το καλό μέρος και το κακό μέρος. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το καλό μέρος δεδομένου ότι είναι ακριβώς τόσο πολύ πιο χαρούμενο. The Good Antergos is THE recommended Arch Linux derivative for UEFI systems The Bad Like any Operating System, ή OS για συντομία,...

Pin It on Pinterest