Trang chủ » Thông tin » Chất lượng thuốc » Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Omeprazole Capsules 20mg

Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc Omeprazole Capsules 20mg

Căn cứ công văn số 873/VKNTTW-KH ngày 25/9/2012 của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 42Gt68 ngày 24/9/2012 về thuốc Omeprazole Capsules 20mg. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ra thông báo số 14976/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc thuốc Omeprazole Capsules 20mg, SĐK: VN-12591-11.


Thuốc có lô SX: 781111; ngày SX: 30/11/2011; HD: 30/11/2013; do Công ty Sintez Joint Stock Company, Russia sản xuất; Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam nhập khẩu. Mẫu thuốc do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Vĩnh Phúc lấy tại Khoa dược, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan trong môi trường acid và độ hòa tan trong môi trường đệm.

 

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam phối hợp với nhà sản xuất, phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc Omeprazole Capsules 20mg nói trên và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng này; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc về Cục Quản lý Dược trước ngày 01/11/2012.

 

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

Các đơn vị trên cũng cần xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan./.

Thảo luận