موسسه آموزش عالی فاضل
12K members
1.46K photos
84 videos
277 files
1.55K links
دپارتمان حقوق فاضل
نشانی:شیراز-پارامونت-خیابان قصردشت-کوچه۱
تلفن:
07132304014
ID: @fazelshiraz1
Instagram.com/fazelshiraz
www.fazel.ac.ir
سایت وکالت
Http://vekalat.fazel.ac.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
👆👆👆جهت اطلاع از نحوه برگزاری و کیفیت سوالات کلاسهای حل تستهای پیچیده لطفا کلیه فایلهای فوق را مشاهده و به فایلهای صوتی گوش دهید
🔶برنامه کلاسهای وکالت96
💢 گروههای ۱۲و۱۳
💠طرح طلایی شامل:کلاسها،کارگاه جمع بندی،کارگاه تست،کارگاه قوانین خاص،37مرحله آزمون کشوری
شهریه:2750000تومان
💥 نقد/اقساط
🔴امکان اخذ تک درس بصورت محدود وجود دارد
🔴 هر روز با#نکات مهم دروس همراه شما خواهیم بود
@fazel95
💠 موسسه آموزش عالی فاضل
💢 نکات مهم دروس آزمون وکالت
🔶 روز صد و پنجاهم : 27 خرداد ماه 1396
@fazel95
حقوق مدنی نکته 299
حکم نکته ی 298 در مورد تمام عقود تملیکی و معوض مجراست یعنی علاوه بر تلف مبیع قبل از قبض، شامل تلف ثمن قبل از قبض، تلف منفعت قبل از قبض در عقد اجاره، تلف عین مقروضه قبل از قبض در عقد قرض، تلف مورد صلح معوض قبل از قبض در عقد صلح، تلف مورد معاوضه قبل از قبض در عقد معاوضه و ... نیز می باشد و تمامی این موارد مانند حق حبس با تئوری موازنه (عدالت یا ضمان معاوضی)قابل توجیه می باشند.
حقوق مدنی نکته 300
حکم نکته ی فوق در همه ی اقسام مبیع عین معین،کلی در معین و کلی فی الذمه(البته در کلی در معین و کلی فی الذمه، بعد از تعیین مصداق که مشتری مالک مبیع می شود) راه دارد.
@fazel95
آیین دادرسی کیفری نکته 299
حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می شوند.
آیین دادرسی کیفری نکته 300
در صورت ضرورت،بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
@fazel95
حقوق جزا نکته 299
به موجب تبصره 2 قانون جدید آیین دادرسی کیفری: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند.در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.در صورت عدم معرفی،صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
حقوق جزا نکته 300
اگر جنون پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات حادث شود به موجب تبصره 1 ق.م.ا "حد ساقط نمی شود".
@fazel95

اصول فقه نکته224
لفظ از جهت شدت یا ضعف دلالتش بر معنا به اقسام زیر تقسیم می شود:
اقسام لفظ بر حسب شدت یا ضعف دلالت لفظ بر معنا
اول)مبیَّن یا محکم
الف) نص: تنها یک معنا دارد و احتمال معنای مخالف ندارد.
ب) ظاهر: لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر (مرجوح) دارد و احتمال معنایی راجح در آن مدنظر است.
دوم) متشابه
الف)مؤوَّل(مأوَّل): لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر(مرجوح) دارد و احتمال معنایی کمتر آن با توجه به قرینه مدنظر است.
ب)مجمل: لفظ یا عبارتی که معنای آن ظاهر و روشن نباشد.
@fazel95
حقوق تجارت نکته 299
در شرکت سهامی خاص تصویب اساسنامه با موافقت کلیه مؤسسین
⇦ در شرکت سهامی عام تصویب اساسنامه با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی مؤسس
حقوق تجارت نکته 300
در صورتی که در اثر خروج دارندگان آورده¬ی غیر نقد و عدم تعهد و تأدیه سهام آن ها از طرف سایر تعهدکنندگان سرمایه شرکت، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی تعهد نشود، شرکت قابل تشکیل نیست.
@fazel95
آیین دادرسی مدنی نکته 299
ایرادات از نظر اثری که متعاقب پذیرش ایراد در دعوا ایجاد می کنند به سه دسته تقسیم می شوند:
•ایراداتی که اثر آنها تغییر مرجع رسیدگی است.
•ایراداتی که مانع موقتی در جریان رسیدگی به دعوا ایجاد می کنند.
•ایراداتی که در راه رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می کنند.
آیین دادرسی مدنی نکته 300
ایرادات دسته اول که باعث تغییر مرجع رسیدگی کننده به دعوا می شوند عبارتند از: ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی و ایراد امر مطروحه یا سبق طرح دعوا.
http://telegram.me/fazel95
هر روز با #نکات_مهم_دروس همراه شما خواهیم بود
@fazel95
💠 موسسه آموزش عالی فاضل
💢 نکات مهم دروس آزمون وکالت
🔶 روز صد و پنجاه و یکم : 28 خرداد ماه 1396
@fazel95
حقوق مدنی نکته 301
تلف مبیع پس از قبض در زمان خیارات مختص مشتری(خیار حیوان،خیار مجلس که بایع از خود سلب خیار کرده و خیار شرطی که برای مشتری قرار داده شده است)نیز مانند تلف مبیع قبل از قبض می باشد و هر دو موجب انفساخ عقد بیع می شوند.
حقوق مدنی نکته 302
باید بین تلف مبیع قبل از قبض که قهراً می باشد با اتلاف آن قبل از قبض تفاوت قائل شویم.
@fazel95
آیین دادرسی کیفری نکته 301
در صورتیکه متصرف منزل و مکان و یا اشیا مورد بازرسی، از بازکردن محل ها و اشیا بسته خودداری کند،بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد،خودداری شود.
آیین دادرسی کیفری نکته 302
در صورتی که در اجرای نکته قبل، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است،مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در اینصورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می نماید.
@fazel95
حقوق جزا نکته 301
به موجب ماده 503 ق.ا.د.ک جدید هرگاه محکومٌ علیه در جرایم تعزیری،پس از صدور حکم قطعی،مبتلا به جنون شود،تا زمان افاقه،اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکومٌ علیه وصول می شود.
حقوق جزا نکته 302
به موجب تبصره ماده 503 ق.ا.د.ک جدید: محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود.این ایام جزءمدت محکومیت وی محاسبه می شود.
@fazel95
اصول فقه نکته224
لفظ از جهت شدت یا ضعف دلالتش بر معنا به اقسام زیر تقسیم می شود:
اقسام لفظ بر حسب شدت یا ضعف دلالت لفظ بر معنا:
اول)مبیَّن یا محکم
الف) نص: تنها یک معنا دارد و احتمال معنای مخالف ندارد.
ب) ظاهر: لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر (مرجوح) دارد و احتمال معنایی راجح در آن مدنظر است.
دوم) متشابه
الف)مؤوَّل(مأوَّل): لفظی که احتمال معنایی بیشتر(راجح) و احتمال معنایی کمتر(مرجوح) دارد و احتمال معنایی کمتر آن با توجه به قرینه مدنظر است.
ب)مجمل: لفظ یا عبارتی که معنای آن ظاهر و روشن نباشد.
@fazel95
حقوق تجارت نکته 301
شرکت سهامی عام زمانی تشکیل می شود که ⇦ مدیران و بازرسان شرکت در جلسه مجمع عمومی مؤسس کتباً قبول سمت نمایند.
حقوق تجارت نکته 302
شرکت سهامی خاص زمانی تشکیل می شود که ⇦ اساسنامه به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد+ صورت جلسه ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت امضاء گردد+ مدیران و بازرسان کتباً قبول سمت نمایند، بدون آن که نیاز به تشکیل مجمع عمومی مؤسس باشد.
✺نکته: شرکت سهامی خاص الزامی به تشکیل مجمع عمومی مؤسس ندارد.
@fazel95
آیین دادرسی مدنی نکته 301
اگر دعوا در دادگاهی اقامه شود که فاقد صلاحیت ذاتی است در این صورت خوانده حق دارد ایراد عدم صلاحیت مطرح کند و خود دادگاه هم مکلف است که در صورت تشخیص عدم صلاحیت ذاتی، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.
آیین دادرسی مدنی نکته 302
اگر دعوا در دادگاهی اقامه شده باشد که فاقد صلاحیت محلی است در این صورت خوانده حق دارد که تا پایان جلسه اول ایراد عدم صلاحیت مطرح نماید که در این صورت دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد.
http://telegram.me/fazel95
🔰 تاکنون ۱۷۳۵ نکته مهم درسی از دروس آزمون وکالت در کانال قرار گرفته است
💠 تا روز آزمون با نکات بیشتری درکنار شما خواهیم بود
🔸 دوستانی که به تازگی عضو کانال شده اند حتما نکات قبلی را دقیق مطالعه کنند

🔴 نکات درج شده در کانال در قالب کلاسها مورد استفاده کلیه دانشجویان سال گذشته و همچنین آقای حامد کشاورز رتبه ۱ وکالت کانون فارس و کل کشور در سال۹۵ و خانم آسیه سلطانفر رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دولتی سال ۹۶ قرار گرفته است
@fazel95
هر روز با #نکات_مهم_دروس همراه شما خواهیم بود
@fazel95
💠 موسسه آموزش عالی فاضل
💢 نکات مهم دروس آزمون وکالت
🔶روز صد و پنجاه و دوم : 29 خرداد ماه 1396
@fazel95
حقوق مدنی نکته 303
اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع صورت گیرد،بیع صحیح است و مشتری مخیّر است بین مراجعه به بایع و اخذ بدل و یا فسخ عقد به استناد خیار تعذر تسلیم.
حقوق مدنی نکته 304
اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری صورت گیرد،این عمل مشتری در حکم قبض اوست.چون حتماً قبض محقق شده است که توانسته مبیع را تلف نماید.بنابراین بر اساس قاعده ی اقدام، دیگر حقی بر بایع ندارد مگر اینکه عمل مشتری بر اثر فریب بایع باشد که در اینصورت بایع، سبب اقوی از مباشر می باشد و تلف، منتسب به بایع می باشد.
@fazel95
آیین دادرسی کیفری نکته 303
از اوراق، نوشته ها و سایر اشیا متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود.
آیین دادرسی کیفری نکته 304
بازپرس مکلف است در خصوص نکته قبل در مورد سایر نوشته ها و اشیا متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشا مضمون و محتوای غیر مرتبط آنها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشا اسرار محکوم می شود.
@fazel95
حقوق جزا نکته 303
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.
حقوق جزا نکته 304
شخص نگهداری شده در نکته 303 یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر اینصورت در تایید دستور دادستان، حکم صادر می کند، این حکم قطعی است.ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
@fazel95
اصول فقه نکته 225
نمودار مهم برای حل مسائل مجمل و مبیّن:
اقسام لفظ:
1-لفظ دارای یک معناست⬅️نص
2-لفظ بیش از یک معنا دارد: موارد الف و ب
الف)احتمالات معنایی مساوی است⬅️مجمل
ب)احتمالات معنایی کم و بیش است
-احتمالات معنایی بیشتر مدنظر گوینده بوده⬅️ظاهر
- احتمالات معنایی کمتر مدنظر گوینده بوده⬅️مؤوّل(مأوّل)
@fazel95
حقوق تجارت نکته 303
در تأسیس شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه را می توان به صورت غیر نقد تأدیه نمود⎆
حقوق تجارت نکته 304
در صورتی که شرکت سهامی عام تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت، به ثبت نرسد مرجع ثبت شرکت¬ها به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان  گواهی¬نامه¬ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید.
@fazel95
آیین دادرسی مدنی نکته 303
اگر خوانده ایراد عدم صلاحیت محلی مطرح ننماید یا خارج از مهلت مقرر قانونی مطرح نماید دادگاه مخیر است که به دعوا رسیدگی نماید یا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.
آیین دادرسی مدنی نکته 304
رای دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را نداشته در مراجع بالاتر ممکن است نقض شود:
•اگر پرونده در دادگاه تجدیدنظر باشد رای صادره مسلماً نقض خواهد شد اعم از اینکه خوانده ایراد عدم صلاحیت را مطرح نموده یا خیر و اعم از اینکه ایراد در مهلت بوده یا نه.
•اگر پرونده در دیوان عالی کشور باشد، رای در صورتی نقض خواهد شد که خوانده در مهلت قانونی ایراد عدم صلاحیت را مطرح نموده باشد.
http://telegram.me/fazel95
Audio
.
📢 مصاحبه آقای حامد کشاورز

🏆 رتبه 1 آزمون وکالت 95 کانون فارس 🏆

از دانشجویان موسسه آموزش عالی فاضل

@fazel95
🔴 آقای حامد کشاورز دانشجوی موسسه آموزش عالی فاضل با کسب تراز 💥 11654 💥و معدل 16.71 از بیست (83.58درصد)
🏆 علاوه بر کسب رتبه 1 کانون وکلای فارس در سال 95
🏆 رتبه 1 کل کشور در سال 95 را هم کسب کرده اند.
📈 ضمناً معدل و نمره تراز ایشان در چند سال اخیر در کل کشور بی سابقه است.
💠 این موفقیت را به ایشان ، اساتید و کل خانواده بزرگ نخبه فاضل تبریک می گوییم.
👆 👆 👆 فایل صوتی مصاحبه با رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سال 96
🏆سرکار خانم آسیه سلطانفر 🏆
🥇دانشجوی نخبه موسسه آموزش عالی فاضل 🥇
‎عزیزانی که به تازگی عضو کانال شده اند حتما کلیه نکات درسی درج شده در پست های قبلی را دقیق مطالعه فرمایند
🔴 کانون کرمان اعلام کرد: ۵۰ نفر ظرفیت این کانون برای آزمون وکالت سال۹۶