Redakcję Rocznika Zamku Golubskiego tworzą:

Natalia Jolanta Becmer (sekretarz),

Tomasz Chrzanowski (redaktor naczelny),

Krzysztof Halicki,

Justyna Radzimińska,

Bogusz Wasik,

Irena Żabińska-Magalska (zastępca redaktora naczelnego)

 

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego: 09 1020 5024 0000 1502 0007 6919

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 691 952 433
E-mail: restauracja@zamekgolub.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: