Procedura recenzowania w czasopiśmie „Rocznik Zamku Golubskiego”

1. Artykuły naukowe nadesłane do Redakcji, zredagowane zgodnie z instrukcją wydawniczą czasopisma, są wstępnie weryfikowane przez Redakcję „Rocznika Zamku Golubskiego”.

2. Nadesłane publikacje w postaci artykułów naukowych oddawane są anonimowo do oceny dwóch recenzentów, powołanych przez Redakcję spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji.

3. Co najmniej jeden z recenzentów nie może być członkiem Redakcji ani Rady Redakcyjnej „Rocznika Zamku Golubskiego”.

4. Recenzja wydawnicza w formie pisemnej musi zawierać wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Publikowane będą jedynie te artykuły naukowe, które uzyskają dwie pozytywne recenzje wydawnicze.

6. Autor publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Pomiędzy autorem publikacji a recenzentami nie mogą zachodzić relacje pokrewieństwa oraz podległości zawodowej, a także nie mogła zaistnieć bezpośrednia współpraca naukowa w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok zredagowania recenzji.

7. W każdym numerze czasopisma publikuje się listę recenzentów.

KONTAKT I REZERWACJA

Zamek Golubski - Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego

87-400 Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 13

NIP 878-000-41-81

Nr konta bankowego: 09 1020 5024 0000 1502 0007 6919

Kontakt i rezerwacje:

Tel. 56 683 24 55
Tel. kom. 609 388 510
E-mail: zamek@zamekgolub.pl

Restauracja:

Tel. 691 952 433
E-mail: restauracja@zamekgolub.plREZERWUJ ONLINE

FORMULARZ KONTAKTOWY: