Fra bot til bedring

Vi må satse videre på forebygging fremfor tilrettelegging for narkotikabruk.

Publisert: Publisert:

MOT: Nordmenn har klare holdninger mot narkotika. I Sentios undersøkelse sa hele 83 prosent nei til legalisering av salg, kjøp og bruk av cannabis, skriver Mina Gerhardsen i Actis.

Debattinnlegg

Mina Gerhardsen
Generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

«Exit moralismen» skriver BT på lederplass og tar til orde for avkriminalisering av narkotika. Faren ved forslaget er at vi mister mulighet til å gripe inn tidlig mot rusmisbruk og kanskje senker terskelen for å prøve narkotika. Actis — Rusfeltets samarbeidsorgan publiserte nylig en måling gjort av Sentio som viste at 84 prosent tror flere ville prøvde cannabis om det var lovlig. Lovene påvirker både våre holdninger og handlinger. En avkriminalisering kan gjøre at flere vil prøve cannabis og andre stoffer som kan ha stort skadepotensial.

BT ser til land som har avkriminalisert og etterlyser «administrative tiltak, som advarsel, gebyr eller tilbud om behandling» som reaksjon på bruk og besittelse av narkotiske stoffer. Er avisen klar over hva som faktisk skjer i norsk ruspolitikk nå? Den vanligste reaksjonen for bruk og besittelse er nettopp bekymringssamtaler, bot og tilbud om ungdomskontrakt.

Politiinspektør Olav Valland:

Les også

Avkriminalisering signaliserer aksept

Fremfor en passiv bot tilbys ungdom deltakelse i ulike hjelpetiltak, som motivasjonssamtaler og hasjavvenningsprogram. Å fjerne forbudet mot narkotiske stoffer er ikke nødvendig for å kunne iverksette de tiltakene BT etterlyser. Det vet vi fordi vi allerede har disse tiltakene i dag. Så kan de helt sikkert utvides og forbedres, men vi er altså i gang.

BT har rett i at det er mange i fengsel med narkodommer. Dette gjelder i all hovedsak det som kalles «grov narkotikakriminalitet», altså større og alvorlige saker. Ungdomsreaksjonene er et eksempel på at Norge har kommet langt med alternative reaksjoner. Et annet eksempel er Narkotikaprogram med domstolskontroll, der folk med lang kriminell fartstid og tungt rusmisbruk kan velge å dømmes til behandling fremfor fengselsstraff. Erfaringene herfra er bedre enn hva noe annet land med lignende ordninger kan vise til. Etter flere år med prosjekt i Oslo og Bergen blir dette nå nasjonalt. Det er svært positivt.

Styreleder i Normal Norge:

Les også

Avkriminalisering betyr ikke aksept

Nordmenn har klare holdninger mot narkotika. I Sentios undersøkelse sa hele 83 prosent nei til legalisering av salg, kjøp og bruk av cannabis. Vi har også lavere bruk av cannabis enn land vi sammenligner oss med, med fem prosent av våre unge som har prøvd mot 17 prosent i snitt i Europa. Nå er det viktig at vi er føre var. Vi må satse videre på forebygging fremfor tilrettelegging for narkotikabruk.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg