Sugbilar

NMT erbjuder torr och våtsugning, vattenbilning, vakuumsugning, högtrycksrengöring, slamsugning,
högttrycksspolning och sanerare.

Välkommen att kontakta oss på telefon: 08-607 33 70 för ytterligare information och beställning.