Sorteringsguide 

 
BLANDAT AVFALL
Blandande fraktioner exkluderat el avfall och farligt avfall.

BRÄNNBART AVFALL
Emballage papper, papp, plast (inte PVC), cellplast, trä, frigolit, tejp, tapet.

TRÄ
Trä, målat trä, plywood, spånskivor, limträ, formvirke, masonit.

DEPONI
Armerad plast, PVC, isolering, tyg, tätskiktsduk, slangar, presenningar, glas, fönster, mineralull, riv gips, porslin.

REN GIPS
Ren och torr gips sorterat separat.

METALL
Armeringsjärn, plåt, takplåt, plåt med PVC-belägg, ventilationsrör, kopparrör, gjutjärn, stålbalkar, armaturer utan elektronik.

BLANDADE FYLLLNADSMASSOR
Betong, puts, tegel, sten, sand, inerta material. 

OREN BETONG
lättbetong, betong med armering, betong block, kakel och klinkers.

ELEKTRONIK AVFALL
Armaturer, glödlampor, lysrör, elverktyg, datorer.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Kvistar och granar mindre än 25cm omkrets, komposterbart.

GROT
Stammar, grenar (rent)

Stubbar
Stubbar sorteras separat.

MILJÖFARLIGT, SORTERAS SEPARAT
Asbest, batterier, tryckimpregnerat virke, blåbetong, färg, oljehaltiga massor, gaspatroner, Lösnings- samt kemikaliemedel.


Sorteringsguide.pdf