Nytt material

Säckar

   
Leverans i NMT säck Pris/säck ink. moms
Pris/säck ex. moms
Säck nr 1
1800kr 1440kr
Efterföljande säckar
1500kr 1200kr
     

Bergkross

   
Storlek
  Pris per ton
Bergkross 0-16 
  168kr
Bergkross 0-32
  156kr
Bergkross 0-150 
 

129kr

     
 

Makadam

   
Storlek (mm)
  Pris per ton
Makadam 8-16   225kr
Makadam 11-16
  203kr
Makadam 16-32
  220kr
   

Stenmjöl

 
Storlek
  Pris per ton
Stenmjöl 0-4
  195kr
Stenmjöl 0-8   175kr
     

Sand/Grus/Singel

 
Material/Storlek  

Pris per ton

Singel 8-16   203kr
Betonggrus/ Sättsand 0/8   199kr
Sandlådesand/ Putssand 0/3   395kr
   


Jord/Täckbark/Leca

 
Material/Storlek   Pris per ton
Planteringsjord
  285kr
Anläggningsjord
  245kr
Täckbark 10/40   895kr
Leca 12/20
  1950kr
   

Transport

 
Typ
  Pris per timme
Timkörning 3 axl. Bil 
  850kr
Timkörning kranbil
  950kr  
   
   
 
   
   

Större mängder offereras. Priserna i denna lista är exkl. moms.