סגירה
חזרה
סגירה
מידע שחשוב להכיר
03-736-3237
מידע שחשוב להכיר

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

עורכת דין רחל שחר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הינה וועדה מוניציפאלית בעלת סמכויות תכנון ורישוי הבנייה במסגרת המרחב המקומי עליו היא מופקדת ואשר שטחו וגבולותיו נקבעים על ידי שר הפנים. בין היתר, הוועדה המקומית מוסמכת לטפל בנושא גביית היטלי ההשבחה.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מוקמת מכח הוראות חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 ועליה גם לפעול בהתאם להוראות אלו וכמובן גם בהתאם לפסיקה העניפה שניתנה לגבי הוראות אלו.  

מעל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ישנן וועדה מחוזית לתכנון ובנייה והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. שלושת הגורמים הללו הינם הגורמים העיקריים במדינת ישראל אשר מופקדים על תחום הרישוי והבנייה וזאת בסדר היררכי עולה.

מהם סוגי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה?

בארץ קיימים כיום למעשה מספר סוגים של וועדות מקומיות לתכנון ובנייה וזאת כמפורט להלן:

1. ועדה מקומית רגילה - ועדה מקומית רגילה הינה וועדה שאחראית על רשות מקומית אחת בלבד והינה גם הוועדה הנפוצה ביותר. לרוב, ראש הרשות המקומית משמש כיו"ר הוועדה.

עקרונית, כל חברי מועצת הרשות המקומית משמשים כחברי הוועדה ומהנדס הרשות המקומית משמש כמהנדס הוועדה. אולם, מאחר ומליאת הוועדה המקומית יכולה למנות מספר רב של חברים, כמספר חברי המועצה, דבר שיכול מטבע הדברים לפגוע ביעילות פעילות הוועדה, עליה להקים וועדת משנה שמורכבת ממספר קטן יותר של חברי מועצת העיר.

בעיר תל אביב לדוגמא, ישנן אף כמה וועדות משנה לתכנון ובנייה, כאשר כל אחת מהן מופקדת על תחום אחר: אישורי תב"ע, רישוי ופיקוח ופיקוח עסקים.

2. ועדה מקומית מרחבית - ועדה מקומית מרחבית הינה וועדה שאחראית על יותר מרשות מקומית אחת ואשר מורכבת מנציגי אותן רשויות מקומיות.

במידה והוועדה אחראית עד לחמש רשויות מקומיות, הרכב הוועדה יכלול 7 חברים. במידה והוועדה אחראית מעל חמש רשויות מקומיות, הרכב הוועדה יכלול חברים לפי מספר הרשויות בתוספת שני חברים. במידה והוועדה המרחבית אחראית על לפחות רשות מקומית אחת שיש בה לפחות 35,000 תושבים, מספר חברי הוועדה יהיה 17 חברים.

סמכויותיה ותפקידיה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

סמכויותיה ותפקידיה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הינם רבים ומגוונים ולמעשה כוללים כמעט את כל סוגי הפעילויות בתחום רישוי הבנייה.

בין היתר, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עוסקת במתן אישורים להיתרי בנייה, הקלות, שימושים חורגים, גביית אגרות בנייה כולל טיפול בבקשות למתן הנחות באגרות בנייה, אישור תכניות בניין עיר שבסמכות הוועדות המקומיות לפי החוק ולרבות תכניות התחדשות עירונית לפי תמ"א 38, אישור תשריטי איחוד וחלוקה של קרקע, טיפול בתביעות פיצויים עבור נזק שגרמה תכנית ועוד.

לצורך הטיפול בבקשות היתר בנייה לדוגמא, על הוועדה לתת את החלטתה לגביהן בתוך שלושה חודשים לכל היותר. לשם כך נוהגת הוועדה המקומית להתכנס אחת למספר שבועות כדי לדון בבקשות אלו.

בתום הדיון בבקשה ישלח למגיש הבקשה פרוטוקול, שמכונה גם דף דרישות ואשר כולל את ההחלטה עצמה ואת רשימת התנאים לצורך קבלת ההיתר. לעתים יתכן שתנאים אלו יכללו גם תשלום היטל השבחה וזאת כתנאי לקבלת ההיתר.

כאמור, אחד מתפקידיה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הינו הטיפול בהיטלי השבחה, אשר כולל את עריכת שומת היטל השבחה וגבייתו בפועל במקרה של השבחת/ עליית שווי המקרקעין בעקבות אישור תכנית, הקלת בנייה או היתר שימוש חורג.

זאת, בהתאם לסעיף 196א לחוק התכנון והבנייה, אשר קובע כי "וועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית ועל פיה".

בשל חשיבותה הרבה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, חברי הוועדה, שכאמור כוללים את חברי מועצת הרשות המקומית, נתונים לא פעם ללחצים על ידי גורמים אינטרסנטים, כגון קבלני בנייה וכדומה, לצורך קבלת החלטות בלתי חוקיות בעניינם.

בית המשפט העליון עמד על כך במסגרת בג"ץ 235/76 בניני קדמת לוד (1973) בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בלוד, שם צויין על ידו כי:

"חברי המועצה הם עסקנים מקומיים שלא תמיד שיקוליהם הם שיקולי תכנון נאותים. במצב הטוב ביותר, לא פעם נסחפים המה בלהט הרצון לקדם את הפיתוח המואץ של המקום ומוכנים לאשר כל הקלה וחריגה, בניגוד לדעת מומחי התכנון ואיכות החיים והסביבה. לעתים אינם מסוגלים לעמוד כנגד לחצים ציבוריים ופרטיים מצדדים שונים ומאשרים דברים בניגוד לחוק. ובמצב הגרוע ביותר - זהו מקור לפרוטקציות, לנוהגים פסולים ואף פתח לשחיתות".

ואכן, מבהירה עורכת הדין רחל שחר, לא פעם מתפרסמות בתקשורת ידיעות על מקרי שחיתות שנקשרים לפעילות חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וזאת לרבות במקרים בהם ראש העירייה הוא שמשמש כיו"ר הוועדה.

אם יש לך חשד שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה פעלה שלא כדין ו/או שיש לך שאלות נוספות הקשורות בהיטלי השבחה, נשמח להעניק לך ייעוץ משפטי גם בפורום.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
עורכת דין רחל שחר
נעים להכיר!
רחל שחר הנה עורכת דין מומחית בתחום היטלי ההשבחה, שייצגה אלפי לקוחות מרוצים בעסקאות נדל"ן גדולות והצליחה להקטין משמעותית ואף לבטל לחלוטין את ההיטלים שאותם לקוחות נדרשו לשלם במעמד קנייתו או מכירתו של הנכס.