ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು

ನೀವು @realDonaldTrump ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವಿರಿ

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಯಸುವಿರಾ? ಟ್ವೀಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯು @realDonaldTrump ಅವರ ತಡೆತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ

 1. 5 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  DRAIN THE SWAMP!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 2. 5 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Yesterday was a BIG day for Justice in the USA. Congratulations to General Flynn, and many others. I do believe there is MUCH more to come! Dirty Cops and Crooked Politicians do not go well together!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 3. 6 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  I will be interviewed on at 8:00 A.M. Enjoy!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 4. 17 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 5. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  20 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  President : In every battle, we have placed our loyalty in each other & God - we have prevailed, and we will prevail again!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 6. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  20 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  “Texas has been phenomenal,” Trump said. We appreciate the President and his team being available 24/7 to help Texas fight against and to put us in a position to open up business. Texans will prevail.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 7. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  21 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 8. 21 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 9. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 7

  On this second anniversary of my initiative I am reminded that now, more than ever, we must continue to work together & champion the issues that face our children in order to strengthen, protect & provide them with a safe & more secure future.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 10. 22 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Today, celebrates the two year anniversary of , her initiative dedicated to bringing awareness to issues that impact the lives of children. Congratulations, and thank you!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 11. 23 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  ....are getting caught doing very evil things, and Republicans should take note. This was grave misconduct by the Obama Justice Department!

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 12. 23 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

  Congratulations to former Governor of New Jersey, Chris Christie, and all others involved, on a complete and total exoneration (with a 9-0 vote by the U.S. Supreme Court) on the Obama DOJ Scam referred to as “Bridgegate.” The Democrats....

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 13. ಮೇ 7

  As you know, I designated this day to be a National Day of Prayer. As our Nation heals, our Spirit has never been Stronger!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 14. ಮೇ 6
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 15. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 6

  "The partnership and collaboration as we went through this pandemic has been incredible," said.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 16. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 6

  Just now, President welcomed incredible healthcare warriors to the Oval Office in honor of National Nurses Day!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 17. ಮೇ 6

  The Fake News has reached an all time high!

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 18. ಅವರು ಮರುಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  ಮೇ 5

  The Senate is back in session. But the House is missing in action. Our latest op-ed.

  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 19. ಮೇ 6

  ....to it, as appropriate. The Task Force will also be very focused on Vaccines & Therapeutics. Thank you!

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು
 20. ಮೇ 6

  ....gloves, gowns etc. are now plentiful. The last four Governors teleconference calls have been conclusively strong. Because of this success, the Task Force will continue on indefinitely with its focus on SAFETY & OPENING UP OUR COUNTRY AGAIN. We may add or subtract people ....

  ಈ ಥ್ರೆಡ್ ತೋರಿಸಿ
  ರದ್ದುಗೊಳಿಸು

ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ.

Twitter ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ Twitter ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

  ಇದನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು

  ·