annonse
annonse

Sverige og Anders Tegnell har blitt verdensberømte for sin angivelig særegne måte å møte Covid-19 på. Han fortjener beundring for sin konsekvente argumentasjon.

Det heter seg at Sverige har holdt samfunnet mer åpent enn de aller fleste andre land. I den forbindelse har mange trodd at Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har styrt mot at Sverige skal oppnå flokkimmunitet så raskt det lar seg gjøre uten at helsevesenet bryter sammen.

I dette BBC-intervjuet på Hard Talk benekter Tegnell at det har vært målsettingen, men han indikerer at han mener land som bare har en eller to prosent av befolkning smittet så langt (i Norge er under en prosent ifølge FHI), vil ha store problemer med å unngå nye smittetopper senere. Slik sett er Sverige mer robust fremover fordi flere har hatt sykdommen. Tegnell tror man blir immun i en periode etter at man har hatt smitten, og han antar at 10-15 prosent av svenskene snart kan ha antistoffer og immunitet. De skal snart teste et utvalg for å finne svaret.

annonse

Dødstallene i Sverige er langt høyere enn i nabolandene både absolutt (over tre tusen) og i relative termer. Tegnell tilskriver de høye tallene til at smitten kom inn på sykehjemmene, snarere enn at skoler og annet som har vært stengt i andre land, holdt åpent. Han ville ikke innrømme at Sverige kom til å ha vesentlig høyere smittetall når pandemien omsider var over. «Det gjenstår å se,» var hans svar.

I mange land har det nok vært misforståelser på grunn av medias dekning av Sverige. Man har kunnet få inntrykk av at samfunnet har gått akkurat som før. Men det stemmer ikke, påpeker Tegnell. Svenske myndigheter har rådet befolkningen til å holde distanse til hverandre og kun gjennomføre nødvendige reiser og gjøremål. Forskjellen har til en viss grad gått på at det har vært frivillig i Sverige, men påtvunget i andre land. Tegnell viser til at data viste at svenskene bare beveget seg ti prosent av normalt nivå i påsken i år. Så folk har tatt tiltak selv om det ikke har vært obligatorisk.

Internasjonal har Tegnell blitt fremstilt nesten som skjødesløs, og det har også kommet slik kritikk mot ham og den svenske politikken fra svensker. Men Tegnell og politikerne har stått imot og forsvart den linjen de har kjørt. Tegnell sier at for hans del har ikke økonomiske argumenter vært styrende, men det de gjorde beregninger på var de helsemessige konsekvensene av å stenge skoler og bidra til arbeidsløshet. Og de er store, sier Tegnell, og at de faktisk tenkte gjennom dette mener han kan være noe som skiller Sverige fra de fleste andre land som tok mer drastiske tiltak.

– Modig mann

annonse

Jeg må si jeg har fått respekt for måten Anders Tegnell har stått i den stormen av kritikk som har kommet. Og jeg er også imponert over at den svenske regjeringen har stått ved hans side og forsvart politikken, om så den ikke faktisk er så radikal og annerledes som internasjonal media har trodd. I dagens verden er vi vant til at politikere og eksperter snur kappen etter vinden og gjør det som til enhver tid er politisk korrekt.

Les også: Konspirasjonsteoriene om viruset – la oss holde hodet kaldt

Og at det er i selve landet hvor berøringsangst og politisk korrekthet på så mange områder har blitt perfeksjonert, nemlig Sverige, at de har klart å stå imot «konsensus» om håndteringen av Covid-19, er et paradoks.

Noe gikk galt i Sverige da smitten slapp inn på sykehjemmene, og det er en tragedie at så mange har dødd. Men nå som Norge, Danmark og andre land åpner opp til et nivå som minner om der Sverige har ligget hele tiden, burde flere åpne øynene for den svenske Covid-19 modellen og måten de på øverste hold har motstått den politiske fristelsen til å innføre drakoniske tiltak.

Den 19. mars skrev jeg følgende i en kommentar på Resett som het: «De tragiske valgene: Vi er på rasjonelt og realistisk grunnlag nødt til å akseptere målet om å oppnå flokkimmunitet».

annonse

Andre mener flere lands ledere har blitt grepet av panikk og konkurrerer med hverandre om å gjøre mest uten hensyn til om det er strategisk eller rasjonelt for håndteringen av viruset. (…) Eksemplene er mange på mulig slike overreaksjoner, ikke minst når kommuner i Norge prøver å isolere sine innbyggere fra andre nordmenn.

Det krever mot fra helsemyndighetene å skulle styre oss gjennom og argumentere for en strategi om å flate ut kurven mot et mål (eller en realisme) om at 2,2 millioner nordmenn kommer til å bli smittet. For i så fall er det om å gjøre at vi som befolkning blir smittet ikke så sakte som mulig, men i «passe tempo». For hvis vi er for effektive med tiltakene, vil vi trekke ut i årevis tiden det tar å oppnå flokkimmunitet. Og i hele denne perioden må vi da ha inngripende tiltak som vil legge dempere på økonomien.

Men det var ikke så mange som tenkte slik tilbake i midten av mars. Fem dager etter at jeg publiserte oppfordringen om å gå for flokkimmunitet, annonserte regjeringen at de ikke bare ville bremse, men «slå ned» pandemien. De innførte strengere tiltak enn det FHI, som er Anders Tegnells norske motparter, og altså undertegnede, anbefalte.

Det er alltid lett å være etterpåklok, og det er heller ikke i praksis så radikalt store forskjeller i økonomiske og trolig sosiale og helsemessige konsekvenser mellom Norge og Sverige på tross av noe ulik tilnærming til tvang og frivillighet. Sammenliknet med mange andre land har Norge hatt nokså avslappede restriksjoner tross alt. Men det er likevel grunn til å berømme den svenske politiske kulturen på akkurat dette punktet. De virker å ha klart å beholde hodet på skuldrene i noe større grad enn sine norske og danske naboer.

Og på et medium som Resett, som ofte skriver ganske kritisk om Sverige, synes jeg det er verdt å si høyt og tydelig. De har klart å stå imot et nær unisont krav om å endre politikk såvel som argumentasjon. De har vært både modige og hatt integritet.

Om de også har valgt rett, vil tiden vise.

Jeg anbefaler uansett at man tar seg tid til å se dette intervjuet gjort fra BBC Hardtalk med Anders Tegnell. Du finner det øverst i artikkelen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon